Personvern

Ansvarlig for tekstbank.com er Ann Hilde Bolstad. 
Organisasjonsnummer: 984663420 

For at tekstbank.com skal kunne behandle din(e) bestilling(er), vil dine persondata lagres. Persondataen som lagres, er den samme som du registrerer ved bestilling. Persondataen vil på ingen måte bli videresolgt eller delt med en tredjepart.

Persondataen blir brukt til å behandle din bestilling, samt være grunnlag og dokumentasjon i bedriftens regnskap. I tillegg kan dine persondata bli brukt i analyser, for eksempel for å finne ut om du har funnet nettbutikken via sosiale medier eller google. 

tekstbank.no har samarbeidspartnere, og jeg som ansvarlig forventer at disse forholder seg innenfor GDPD-regelverket. 

Samarbeidspartnere
Shopitfy (nettbutikk)
Stripe (betaling)