Kjøpsbetingelser

1. SALGSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER OVER INTERNETT

Tekstbank.com er en nettbutikk som selger fysiske bøker og tekster i PDF-format. PDF-formatene som kjøpes kan ikke deles med andre, bortsett fra til egne elever - til bruk i undervisning. 

Tekstbank.com følger Forbrukerrådets anbefalinger om kjøpsbetingelser for nettbutikk. 

 

2. PARTENE

Bak tekstbank.com står forfatter Ann Hilde Bolstad. Det er Ann Hilde Bolstad som er selgeren. Kjøperen er den som bestiller en fysisk bok eller laster ned en tekst i PDF-format. 

Selger:
Forfatter Ann Hilde Bolstad
Myrveien 19b
1406 Ski 

Telefon: 93022104 
E-post: hei.tekstbank@gmail.com 

Organisasjonsnummer:  984663420

3. PRIS

Varens pris er oppgitt på varens produktside. I denne prisen er evt. porto inkludert. Det er ikke mva på bøker som selges direkte til sluttkunden. 

Betaling gjøres via en tredjepart, og kunden kan velge mellom:
- Vipps
- QuickPay 

4. AVTALE

Når kunden har fullført en bestilling i nettbutikken, er avtalen om kjøp/salg bindende for begge parter.

5. LEVERING

Kort tid etter at kunden har gjennomført sin bestilling, vil kunden motta ordrebekreftelse på e-post. Dersom produktet er en nedlastbar PDF, vil e-posten også inneholde link for nedlasting av den aktuelle PDF-en. Dersom produktet er en fysisk bok, vil den bli sendt i løpet av 1-5 virkedager. 

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt produktet. 

6. ANGRERETT

Kunden har ikke angrerett på PDF-filer kjøpt av selger. Her er også kunden selv ansvarlig for at rett produkt er lagt til handlevognen. Dersom produktet er en fysisk bok, kan selger sende boka i retur - og få pengene tilbake. Produktet må sendes tilbake innen 14 dager etter at varen er mottatt. Selger betaler selv porto for returen.

Ved bruk av angrerett, bes kjøper sende e-post til selger for å varsle returen. E-posten sendes til hei.tekstbank@gmail.com 

7. FORSINKELSER

Dersom selgeren ikke sender varen innen fem virkedager etter at bestillingen er gjort, kan kjøper heve kjøpet. Kjøper må ta ta kontakt med selger på e-post: hei.tekstbank@gmail.com for å heve kjøpet. 

Merk! Dagene det tar med med postgang må legges til de fem dagene. Selger kan ikke belastes for sen postgang. 

Det kan, på grunn av uforutsette problemer (med internett, softwear, etc), oppstå forsinkelse i PDF-levering. Dersom kjøper ikke mottar sin betalte PDF innen rimelig tid, bes kjøper ta kontakt med selger for å få tilsendt filen manuelt. Selger er da pliktig å levere produktet innen 24 timer etter at kjøper har tatt kontakt. Dersom ikke selger leverer produktet innen den tid, kan kjøpet heves. Kjøper får da sine penger tilbake. 

Dersom problemet med leveringen ligger hos kjøper, kan ikke selger lastes. Eksempler på dette kan være feil e-postadresse, manglende software-oppdateringer eller manglende diskplass. 

 
8. FEIL/MANGEL VED VAREN

Dersom den fysiske boken er skadet ved ankomst, bes kjøper ta bilde av varen omgående og sende det til kjøper på hei.tekstbank@gmail.com. Kjøper vil da få mulighet til å returnere varen, hvis ønskelig. 

Frist for å varsle reklamasjon er 14 kalenderdager. 
Selger betaler tilbake det produktet kostet i kjøpsøyeblikket, innen 7 kalenderdager etter at varen er mottatt av selger. 

9. KONFLIKTLØSING 

Selger er opptatt av å ha fornøyde kunder, og vil derfor strekke seg langt for å oppfylle kundens ønske. 

Dersom det likevel skulle bli en uenighet som ikke lar seg løse mellom selger og kjøper, kan kjøper ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.


 10. MANGEL VED VAREN - KJØPERS RETTIGHETER OG REKLAMASJONSFRIST

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget.