Twin Otto - barneskole

Twin Otto serien er endelig tilgjengelig igjen - nå i digital og Ipad-vennlig form. 

Bokserien tar for seg temaer om:

 • inkludering
 • å ta noe som ikke er sitt
 • å være redd for de som er litt annerledes
 • å tørre å si i fra, hvis noen gjør noe som ikke er greit
 • døden
 • å kaste søppel i naturen
 • å hjelpe andre som ikke har så mye 
 • forelskelse
 • å være redd
 • uvenner
 • ta og vinn med samme sinn
 • å flytte fra vennene sine

Historiene passer best for 1.-3/4. klasse - og de kan brukes som innganger til temaer innenfor folkehelse og livsmestring og demokrati og medborgerskap. Bok 6, Er det så farlig, da? Passer veldig godt som inngang til temaet om bærekraftig utvikling

Hvis ikke elevene har Ipader, kan boksidene printes ut (11 stk. A4-sider pr bok). 

PS! Når du kjøper en bok, kan du fritt dele denne videre til alle elevene dine. Men den kan ikke deles med andre enn egne elever.