Du har rett - Barnekonvensjonen - barneskole

Du har rett - serien består av til sammen 12 fagtekster, basert på Barnekonvensjonen. Tekstene er ærlige, og barna lærer hvilke rettigheter de har, og hva de kan gjøre hvis de tror eller vet at en eller flere av deres rettigheter blir brutt. Tekstene er skrevet til elevene på mellomtrinnet. 

Du har rett - serien kan brukes både i norsk og samfunnsfag. Den kan også brukes i forbindelse med temaer innenfor folkehelse og livsmestring og demokrati og medborgerskap.

Fagtekstene selges både enkeltvis og samlet, og hver tekst består av to A4-sider.
Hvis du printer ut dobbeltsidig og bretter arket i to, får elevene en "minibok" på fire sider i A5-format.

 

Tekstene kan kjøpes enkeltvis for kr. 69,- pr stykk.
Hvis du kjøper alle 12 samlet, sparer du kr. 529,- 

Pris for hele serien (samlet) er kr. 299,-